Вчена Рада інституту з початку її існування (1944) являється генератором науково- дослідницької  роботи в інституті.

Затверджено перелік 12 спеціальностей, з яких дозволено приймати до захисту кандидатські дисертації та присвоювати науковий ступінь кандидата медичних наук :

 1. Гігієна,
 2. Фармакологія,
 3. Нормальна фізіологія,
 4. Патологічна фізіологія,
 5. Нормальна анатомія,
 6. Патологічна анатомія,
 7. Терапія,
 8. Хірургія,
 9. Нервові хвороби,
 10. Очні хвороби,
 11. Акушерство і гінекологія,
 12. Психіатрія

10.11.1957 року – Наказом № 327-В Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти СРСР затверджено склад вченої ради Чернівецького медінституту по присудженню вчених ступенів.

Головою ради затверджено доктора мед.наук, професора, завідувача кафедри нервових хвороб Савенка Сергія Миколайовича.

Заступником голови – кандидата медичних наук, доцента,    директора    медінституту    Ковальова    Михайла    Марковича. До складу вченої ради включено 31 науковця.

Було затверджено перелік 12 спеціальностей, з яких дозволено приймати до захисту кандидатські дисертації та присвоювати науковий ступінь кандидата медичних наук.

Цим правом Вчена рада  користувалась до 1976 року. Тілько в 1957-1969 рр в Раді інституту захищено 177 кандидатські дисертації науковцями різних вузів і НДІ України та Молдавії. Із 177 захищених дисертацій 175 затверджено Вищою Атестаційною комісією СРСР.

Теотеричні розробки науковців нашого вузу і результати їх практичного використання стали основою для проведення на його базі:

– виїздної сесії НДі неврології і психіатрії АМН СРСР (1968р.);

– пленуму правління Всесоюзного наукового медичного товариства гастроентерологів (1971р.)

– IV Вссоюзної конференціх з проблем водно-сольового обміну і функції нирок (1974р.)

2010 – Наказом МОЗ на підставі наказів ВАКу України в університеті створено спеціалізовану вчену раду К 76.600.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.03 – «Хірургія» – медичні науки та спеціалізовану вчену раду

К 76.600.02 з правом прийняття до розгляду та захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальностями: 14.03.04 – «Патологічна фізіологія» – медичні науки; 14.01.10 – «Педіатрія» – медичні науки.

Вчена рада стимулює зростання ефективності науко та лікувально-профілактичної роботи професорсько-викладацького складу університету традиційна тісна співпраця з органами охорони здоров’я Чернівецької, Рівненської, Житомирської та Хмельницької областей.

Щорічно на базї університету плануються й проводяться наукові конференції, конгреси, симпозіуми та з’їзди

Стало традиційним щорічне проведення в університеті Всеукраїнських студентських олімпіад з біохімії, інфекційних хвороб, ендокринології

Положення про вчену раду

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email

Залишити відповідь