Заліково-екзаменаційна сесія

 – це частина навчального року, протягом якого у ВНЗ здійснюються всі форми навчального процесу, що передбачені в навчальному та робочому навчальному плані: лекції, практичні, семінарські, лабораторні й індивідуальні заняття, консультації та контрольні заходи. Сумарна тривалість сесій на кожен навчальний рік вказується в графіку навчального процесу, який формується на основі навчального та робочого навчального плану на поточний навчальний рік. Графік навчального процесу містить кількість сесій і терміни їх проведення, рекомендовані дати проведення міжсесійних аудиторних занять, перелік та обсяги нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, форми проведення навчальних занять та їх обсяги, а також форми і терміни проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації, граничні терміни ліквідації академічної заборгованості. Графік складається для кожного напряму (спеціальності) підготовки й затверджується деканом факультету, проректором з навчальної роботи та доводиться до відома студентів факультету на початку навчального року. Обсяг аудиторних годин, що плануються студентам факультету на сесіях, визначається Законом України «Про відпустки», складністю дисципліни та роком навчання.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email