Заклад вищої освіти

Заклад вищої освіти, скорочено ЗВО, виш (до прийняття Закону України «Про освіту», застосовувався термін вищий навчальний заклад, а також вживалися скорочення ВНЗ, виш, вуз)  — окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.

Основними завданнями закладу вищої освіти є:

  1. провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями;
  2. для університетів, академій, інститутів — провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих результатів в освітньому процесі;
  3. участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через формування людського капіталу;
  4. формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;
  5. забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності;
  6. створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів;
  7. збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства;
  8. поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня громадян;
  9. налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури;
  10. вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння працевлаштуванню випускників

                                                                                                                                                                                                                                                 Джерело: Вікіпедія

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email