Європейська асоціація університетів – European University Association (EUA)

БДМУ став першим із медичних вузів України повноправним членом Європейської Асоціації Університетів

Європейська асоціація університетів (EUA) представляє та підтримує вищі навчальні заклади в 46 країнах, забезпечуючи їх унікальним форумом для співпраці та надаючи можливість слідкувати за останніми тенденціями в політиці вищої освіти та науки.

Члени Асоціації – це європейські університети, задіяні в навчанні та наукових дослідженнях, національних асоціаціях ректорів та інших організаціях, що діють у вищій освіті та науці.

Ставши індивідуальним повноправним членом Асоціації БДМУ тепер зможе увійти до Ради Європейської Асоціації Університетів із Докторської освіти (EUA Council for Doctoral Education, EUA-CDE), яка сприяє обміну досвідом і управління докторських шкіл по всій Європі, підтримує і зміцнює міжнародний аспект докторських програм і підготовки наукових кадрів за рахунок поліпшення співпраці між його членами і, зокрема, шляхом налагодження діалогу з організаціями-партнерами в інших регіонах світу.

EUA відіграє невід’ємну роль у формуванні майбутньої європейської вищої освіти та науки, дякуючи своїй винятковій обізнаності із сектором та різноманітності своїх членів. Мандат Асоціації щодо Болонського процесу, вклад в формування політики ЄС в галузі науки та стосунки з міжурядовими організаціями, а також європейські установи та міжнародні асоціації підтверджують її здатність розглядати проблеми в галузі вищої освіти, науки та інновації, які є ключовими для університетів. 

EUA – це результат злиття між Асоціацією європейських університетів (Association of European Universities) та Конфедерацією Ректорських Конференцій Європейського Союзу (Confederation of European Union Rectors’ Conferences), яке відбулося в Саламанці (Іспанія) 31 березня 2001 року.

Місія

Як центр, що спеціалізується на вищій освіті та науці, EUA підтримує університети через:

– політику просування, надаючи можливість університетам та іншим ВНЗ відповідати зростаючим сподіванням стосовно їхнього внеску в майбутній розвиток суспільства знань Європи;

– захист цієї політики перед вищими інстанціями на різних рівнях і забезпечення того, що голос університетів чують;

– інформування членів Асоціації щодо політичних дебатів, які значно вплинуть на їхній розвиток;
удосконалення їх знань та кваліфікації через проекти, які залучають окремі установи і які приносять їм вигоду, водночас, також, через розвиток політики підтримки;

– укріплення управління та керівництва установ через ряд дій, націлених на двостороннє навчання, обмін досвідом та передачу найкращої практики;

– розвиток партнерства у вищій освіті і науці між Європою і світом з метою посилення позиції європейських університетів у світовому масштабі.

Основні пріоритети в діяльності:

• Формування європейського простору вищої освіти в руслі Болонського процесу
• Дослідництво та іновації
• Інтернаціоналізація вищої освіти та наукових досліджень
• Підвищення якості європейських університетів
• управління, фінансування та автономія

Перелік ВНЗ України у Європейській асоціації універсітетів
(станом на 23.01.2018р.)

EUA MEMBERSHIP

Alfred Nobel University

Київський Університет імені Бориса Грінченка
Borys Grinchenko Kyiv University

Донецький національний університет
Donetsk National University (DonNU)

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky

Буковинський державний медичний університет-  Higher State Educational Establishment Ukraine Bukovinian State Medical University

Horbachevsky Ternopil State Medical University

Lesya Ukrainka Eastern European National University

Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
National Pedagogical Dragomanov University

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”

National University “Odessa Law Academy”

Національний університет «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА)
National University of Kyiv-Mohyla Academy

Одесская Национальная Академия Пищевых Технологий
Odessa National Academy of Food Technologies

Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова
Odessa National I.I. Mechnikov University

Одеський національний морський університет
Odessa National Maritime University

Одеський національний політехнічний університет
Odessa National Polytechnic University

State University “Uzhhorod National University”

Сумський державний університет
Sumy State University

Taras Shevchenko National university of Kyiv

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Ternopil Ivan Puluj National Technical University

Тернопільський Національний Економічний Університет
Ternopil National Economic University

Університет банківської справи Національного банку України
University of Banking of the National Bank of Ukraine

Kharkivs’kyi Natsional’nyi Universytet imeni V.N. Karazina
V.N. Karazin Kharkiv National University

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Vinnytsia National Technical University

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Yaroslav Mudryi National Law University

Члени Європейської Асоціації Університетів отримують регулярні оновлення з європейської системи вищої освіти і розробок науково-технічної політики, публікації, звіти й аналіз роботи основних вищих навчальних закладів і науково-дослідницьких тенденцій. У тому числі члени ЄАУ отримують рекомендації щодо фінансової стійкості та поліпшення фінансового управління, мають право на окрему інституціональну комплексну оцінку роботи закладу та шляхи її покращення, особливо за рахунок розвитку потенціалу.

Членство ЄАУ дає можливість брати участь у проектах та дослідженнях у сфері розвитку вищої школи, щорічних конференціях Асоціації, робочих нарадах і семінарах, унікальних програмах підвищення кваліфікації для керівництва ВНЗ, спільних проектах, а також ознайомлення з останніми тенденціями розвитку вищої освіти і науки та передовим досвідом європейських ВНЗ.

Матеріал підготувала: Тетяна Білоус, доцент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email