Вищий навчальний заклад

— освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.

За організаційно-правовими формами можуть створюватися державні, муніципальні, недержавні (приватні, заклади громадських і релігійних організацій) ВНЗ. Головними завданнями ВНЗ як центру освіти, науки й культури є: задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному та моральному розвитку, набутті вищої освіти і кваліфікації в обраній галузі професійної діяльності, задоволення потреб суспільства у кваліфікованих спеціалістах із вищою освітою та науково-педагогічних кадрах вищої кваліфікації; організація і проведення фундаментальних, пошукових і прикладних наукових досліджень та інших науково-технічних, дослідно-конструкторських, у т.ч. досліджень із проблем освіти; перепідготовка та підвищення кваліфікації викладачів і спеціалістів; поширення знань серед населення, підвищення його загальноосвітнього і культурного рівня.

Літ.: Гончаренко С. Український педагогічний словник. — К., 1997.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email