Система дистанційного навчання

СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ — частина системи освіти України (зокрема системи вищої освіти) з нормативно-правовою базою, організаційно оформленою структурою, кадровим, системотехнічним, матеріально-технічним та фінансовим забезпеченням, що реалізує дистанційне навчання на рівнях загальної, вищої, післядипломиої освіти та самоосвіти. С. д. н. включає в себе Координаційну раду з розвитку дистанційного навчання при Міністерстві освіти і науки України, комісії при Координаційній раді за окремими напрямами забезпечення розвитку С. д. н., головний, регіональні, базові та локальні центри С. д. н., банк атестованих дистанційних курсів, які об’єднано між собою спеціалізованими інформаційно-комунікаційними мережами. Навчальні заклади всіх рівнів освіти будь-яких організаційно-правових форм власності та підпорядкування можуть створювати центри С. д. н. відповідного рівня після проходження ними експертизи в експертній комісії при Координаційній раді у порядку, що визначається Міністерством освіти і науки України. Всі центри С. д. н., крім локальних, можуть мати розгалужену структуру і включати до свого складу не тільки підрозділи (лабораторії) власного навчального закладу, але й інших навчальних закладів, у тому числі за кордоном, на підставі відповідних угод згідно з чинним законодавством. Навчальні заклади іноземних держав можуть створювати власні центри дистанційного навчання на базі навчальних закладів України тільки з дозволу Міністерства освіти і науки за наявності позитивного висновку Координаційної ради. Керування С. д. н. здійснюється: Координаційною радою; Міністерством освіти і науки; керівниками навчальних закладів, що створили у своїх навчальних закладах центри С. д. н. певного рівня. У керуванні С. д. н. можуть брати участь інші центральні органи виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні навчальні заклади з дистанційною формою навчання, у першу чергу, через їхню участь у роботі Координаційної ради.

Міністерство освіти і науки України: здійснює загальний контроль якості дистанційного навчання; здійснює аналітично-прогнозну діяльність у сфері дистанційного навчання; бере участь у формуванні державної політики у сфері дистанційного навчання; формує нормативно-правову базу С. д. н.; розробляє програми розвитку дистанційного навчання, сприяє інтеграції національної системи дистанційного навчання у світову освітню систему; разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування забезпечує реалізацію державної політики щодо розвитку С. д. н. і здійснює контроль за її втіленням, дотриманням нормативно-правових актів щодо дистанційної форми навчання у всіх навчальних закладах незалежно від їхньої форми власності та підпорядкування.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email