Студентське самоврядування

В університеті створюються і діють органи студентського самоврядування у формі студентських бюро курсів, студентських деканатів факультетів, студентських рад гуртожитків, студентської ради Університету. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.

Вищим органом студентського самоврядування в БДМУ є конференція студентів Університету. Конференція студентів ухвалює Положення про студентське самоврядування; обирає виконавчий орган – студентську раду Університету та заслуховує звіт про її діяльність; визначає структуру, повноваження та порядок обрання студентської ради Університету, термін її повноважень.

В університеті виконуються фундаментальні та клінічні наукові дослідження, впроваджуються навчальні та інформаційні технології. Значна роль в організації наукової роботи належить Раді молодих вчених та студентському науковому товариству.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email