Рецензія

 – це письмова характеристика кваліфікаційної роботи, що передбачає, вираження ставлення до актуальності й постановки проблеми; аналіз і коментування основних положень роботи; висновки про важливість роботи; зазначення зауважень і недоліків роботи; узагальнену аргументовану оцінку. Першочерговою ціллю рецензії є оцінка рівня теоретичної та практичної підготовки випускника, готовність до професійної діяльності за спеціальністю та спеціалізацією. В рецензії автор мусить ретельно обґрунтувати свою думку глибоким і аргументованим аналізом. Цей аналіз повинен відштовхуватись від вмісту, форми кваліфікаційної випускної роботи, його ідеї та основної думки, чи декількох думок. Рецензент може висловити зауваження і вказати на недоліки магістерської чи дипломної роботи. В останньому реченні рецензент зазначає, якої оцінки, на його думку, заслуговує робота (позитивна чи негативна). Підпис рецензента має супроводжуватись розшифровкою його прізвища, ім’я, по батькові, зазначенням місця роботи, посади, наукового ступеня, вченого звання. Студент під час захисту своєї роботи на Державній екзаменаційній комісії має дати відповіді на всі зауваження рецензента.
          

Рецензія  на кваліфікаційну роботу

         Студент-випускник, який виповнив навчальну програму, допускається до захисту кваліфікаційної роботи при наявності як відгуку так і рецензії на дипломну (магістерську) роботу. Рецензію готує викладач випускаючої кафедри, який відповідно до наказу по університету є рецензент. 
 
 Рекомендації до структури написання рецензії: 
            – Тема роботи 
            – Актуальність обраної теми 
            – Повнота розкриття мети та завдань дослідження 
            – Наявність наукової новизни 
            – Відповідність змісту роботи її плану 
            – Зміст кожного розділу роботи 
            – Ступінь розкриття теми роботи 
            – Якість оформлення кваліфікаційної роботи 
            – Відповідність роботи спеціальності та загальним вимогам до наукових робіт 
            – Недоліки випускної роботи 
            – Загальний висновок (допускається чи не допускається до захисту), якої оцінки заслуговує кваліфікаційна робота.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email