Навчально-виробнича аптека

В БДМУ функціонує навчально-виробнича аптека, діяльність якої сприяє покращенню засвоєння студентами  теоретичного матеріалу та практичних навиків з профільних дисциплін.

Навчально-виробнича аптека Буковинського державного медичного університету розміщена у навчальному корпусі кафедри фармації за адресою вул. Чорноморська, 17а. № тел. 55-65-58. Аптека має ліцензію на роздрібну торгівлю лікарських засобів та виробництво (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки – індивідуальне виробництво лікарських засобів за рецептами лікарів, на замовлення лікувально-профілактичних закладів та виготовлення внутрішньоаптечної заготовки.

Працює аптека з червня 2012 року. Заклад забезпечений сучасним обладнанням та устаткуванням для належного виробництва та зберігання лікарських засобів, а також технічними засобами для постійного контролю за температурою та вологістю.

Обладнання розміщене таким чином, щоб звести до мінімуму ризик помилок. З метою зменшення мікробіологічного забруднення лікарських форм та запобігання їх негативного впливу на якість вироблених лікарських засобів, виробничі приміщення обладнані, окрім припливно-витяжною вентиляції, бактерицидними опромінювачами.

В аптеці працюють висококваліфіковані спеціалісти, які дають консультацію відвідувачам щодо раціонального застосування лікарських засобів та здійснюють моніторинг за побічними реакціями ліків, а також разом із викладачами університету допомагають у формуванні майбутніх спеціалістів.

Навчально-виробнича аптека розташована поряд з кафедрою фармації БДМУ. Зручне розміщення аптеки дозволяєь проходити не тільки практику, а й ознайомлювати студентів із окремими практичними аспектами діяльності фармацевта під час вивчення теоретичного матеріалу. Це дає можливість студентам закріплювати свої знання, навчитися адаптовуватись до робочого дня, приймати оптимальні рішення у нестандартних ситуаціях. Аптека є сучасним навчальним центром, де проводяться практичні, семінарські занять для студентів фармацевтичного факультету. На базі аптеки проводяться відкриті заняття (показові) з аптечної технології ліків, що посилює відповідальність до виготовлення лікарських форм; заняття з організації економіки фармації, які включають організацію роботи аптек, робота з товарними запасами, робота у виробничому відділі, облік товарних і розрахункових операцій; заняття з менеджменту та маркетингу у фармації, які дають можливість досліджувати продуктову, цінову, збутову та комунікаційну політику фармацевтичних підприємств;

Упродовж навчання студенти фармацевтичного факультету Буковинського державного медичного університету проходять ознайомчу, пропедевтичну, навчальну і виробничу практики.

Викладачі кафедри фармації є керівниками 12 практик, з таких професійно орієнтованих дисциплін як організація та економіка фармації, фармакоекономіка, технологія лікарських засобів та фармакогнозія.

Під час проходження ознайомчих та пропедевтичних практик студенти молодших курсів (першого та другого) мають можливість ознайомитись зі специфікою майбутньої професії, організацією та функціонуванням фармацевтичної галузі, що дає можливість більш свідомо підійти до вивчення професійно орієнтованих дисциплін.

Перевагою використання даної бази є можливість ротації студентів з урахуванням практичної діяльності аптеки та програмою практики.

Одним із важливих етапів у підготовці спеціалістів є засвоєння практичних навичок в процесі теоретичної підготовки спеціаліста. Однак, відтворити практичну діяльність провізора в рамках кафедри повністю неможливо. Тому використання навчально-виробничої аптеки є перспективним не тільки у плані практичної діяльності, але й для покращення засвоєння теоретичного матеріалу та практичних навиків у студентів.

Тому, впродовж навчального року аптека використовується для проведення ряду практичних занять:

 • Проводяться відкриті заняття з аптечної технології ліків, що посилює відповідальність до виготовлення лікарських форм.
 • Проводиться ряд занять з організації економіки фармації.

Основними практичними навичками, які студенти проходять на базі навчально-виробничої аптеки з технології лікарських засобів є:

 • Приготування за індивідуальними рецептами твердих, рідких, м’яких лікарських форм (порошків, розчинів, мікстур, суспензій, емульсій, настоїв, відварів, лініментів, мазей, супозиторіїв) з урахуванням теоретичних основ аптечної технології ліків і вимог нормативних документів.
 • Оцінка якості приготовленого препарату згідно з нормативно-технічною документацією.
 • Дотримання умов зберігання та виду упаковки з метою забезпечення стабільності лікарських форм.
 • Проведення комплексу заходів, що забезпечують дотримання санітарного режиму в аптечних установах, та здійснення контролю за асептичним приготуванням лікарських форм.
 • Робота на обладнанні та апаратурі для одержання готових і проміжних продуктів.
 • Проведення стандартизації готової продукції відповідно до вимог з нормативно-технічною документацією.
 • Підготовка робочого місця для виготовлення будь-якої лікарської форми.
 • Правила роботи із засобами механізації в умовах аптечного виробництва.
 • Виявлення фізичних, хімічних та фармакологічних несумісностей, вирішення питання про можливість приготування і відпуску лікарських препаратів з урахуванням сумісності компонентів пропису.

Оскільки в аптеці проводиться відпуск готових лікарських засобів, то як базу використовуємо її для відпрацювання практичних навичків з організації економіки фармації. Основні практичні навички, які студенти проходять на базі навчально-виробничої аптеки:

 • Організації аптечної справи (ліцензування, планування та ін.)
 • Замовлення, приймання та зберігання лікарських засобів
 • Розміщення лікарських засобів у торговому залі та в матеріальній кімнаті
 • Особливості зберігання лікарських засобів в залежності від фізико-хімічних властивостей
 • Вивчення основної документації, що ведеться в аптеці
 • Проведення всіх видів внутрішньоаптечного контролю
 • Проведення вхідного контролю

Зручне розміщення аптеки дозволить проходити не тільки практику, а й знайомити студентів із окремими практичними аспектами діяльності фармацевта під час вивчення теоретичного матеріалу. Це дасть можливість студентам закріпити свої знання, адаптуватись до робочого дня, навчитись приймати оптимальні рішення у нестандартних ситуаціях.

 

Матеріал підготував: доцент Олег Геруш,

завідувач кафедри фармації БДМУ

 
 
 
 
 
 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email