Наукове дослідження

 — процес вивчення об’єкта або явища з метою виявлення закономірностей його виникнення та розвитку, а також можливостей його зміни та використання в інтересах добробуту суспільства.

Кожне Н.д. у галузі фармації має специфічний характер.

Однак існують загальні етапи для всіх Н.д.: постановка завдання, проблеми; попередній аналіз інформації, вимог та методів розв’язання завдань певного класу; висунення гіпотез, нових наукових та технологічних рішень; планування та організація натурного або теоретичного експерименту; проведення експерименту; аналіз та узагальнення отриманих результатів; перевірка вихідних гіпотез на підставі отриманих фактів; кінцеве формулювання нових фактів та явищ; отримання з’ясувань та завбачень.

Н.д. можуть проводитися на двох взаємопов’язаних рівнях:

а) емпіричному (знаходження нових фактів та формування на їх основі аналізу, синтезу і узагальнення емпіричних закономірностей);

б) теоретичному (формування загальних для певної предметної галузі закономірностей, на підставі яких глибше інтерпретуються нові факти, створюється можливість прогнозування подальшого процесу розвитку досліджуваної предметної галузі).

Основою розробки кожного Н.д. є методологія, тобто сукупність методів, засобів, прийомів та їх певна послідовність.

Мета Н.д. у фармації — визначення конкретного об’єкта та всебічне, достовірне вивчення його структури, характеристик, зв’язків на підставі наукових принципів, основ та методів пізнання, а також отримання необхідних для життєдіяльності людини результатів, упровадження у виробництво нових конкурентоздатних ЛП.

Результатами Н.д. є: отримання нових знань у галузі практичної фармації та медицини (боротьба з інфекціями, паразитами, онкологічними захворюваннями, СНІДом); теоретична та експериментальна перевірка можливості матеріалізації у сфері виробництва результатів пошукових та прикладних досліджень; практична реалізація науково-дослідних робіт і дослідно-конструкторських розробок; розробка та реалізація готового продукту.

Проведення Н.д. дозволяє підвищити соціальну, економічну, екологічну, інтегральну ефективність фармацевтичного виробництва, забезпечити конкурентоздатність ЛП, підвищити якість життя населення.

 Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеждмент. — К., 2003; Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р. № 40; Закон України від 13.12.1991 р. № 1977 — ХІІ «Про наукову і науково-технічну діяльність»; Указ Президента «Про державну підтримку наукових установ, які працюють над новітніми науково-технічними розробками; Іллятенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи. — Суми, 2003; Овчаренко Г.В. Рыночная модель инновационной деятельности предприятия. — Ростов-на-Дону, 2001.

 
 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email