Кваліфікаційна (випускна) робота

– це самостійна робота, яка готується з метою публічного захисту й одержання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» чи «магістр».

До кваліфікаційних робіт  належать дипломні та магістерські роботи.

Мета і цілі кваліфікаційних робіт.
      Метою виконання кваліфікаційної роботи є: глибоке осмислення теми, оволодіння методами самостійного дослідження, практичне застосування теоретичних знань для вирішення конкретних задач щодо правотворчої та правозастосовної діяльності. Кваліфікаційна (випускна) робота містить у собі дві приблизно однакові за обсягом складові – освітню і науково-дослідницьку. Зміст науково-дослідної роботи спеціаліста та магістра визначається індивідуальним планом. Керівниками дипломної чи магістерської роботи призначаються професори та доценти (викладачі) університету.  
            Основним завданням і складовою частиною кваліфікаційної роботи є: 
– аналіз, систематизація, закріплення теоретичних знань і практичних умінь випускника, забезпечуючи підготовку до юридичної діяльності у відповідності до обраної спеціалізації; 
– перевірка вмінь студента самостійно досліджувати та використовувати нормативно-правові документи, наукову літературу та знання отримані під час проходження переддипломної практики чи на постійному місці роботи за спеціальністю; 
– виявлення готовності до самостійної професійної діяльності. 
        Виконання кваліфікаційної роботи у межах навчального плану є найвищим рівнем студентських наукових досліджень, які спонукають майбутнього фахівця до творчої пошукової діяльності, є вагомим чинником для рекомендації кращих випускників до аспірантури. Кваліфікаційна робота повинна бути самостійно виконана, цілісно завершена і належним чином оформлена, відповідно до затвердженого переліку вимог і правил, в яких розкрито теоретичне вирішення юридичних питань та базуються на набутих знаннях, уміннях і навичках, отриманих за період навчання у ВНЗ. При написанні дипломної чи магістерської роботи враховуються галузеві стандарти вищої освіти України щодо підготовки юристів із присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» або «магістр». Під час написання студентом кваліфікаційної роботи залучаються досвідчені викладачі від відповідної кафедри – науковий керівник та рецензент. Кваліфікаційна робота наукового змісту повинна мати внутрішню єдність і відображати хід і результати розробки обраної теми.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email