КМЕТЬ Тарас Ігорович

КМЕТЬ Тарас Ігорович

Народився 25 березня 1976 році у місті Львові. У 1995 році закінчив з відзнакою Самбірське медичне училище (Львівська область).

У 2001 – лікувальний факультет Буковинської державної медичної академії. З липня 2001 по грудень 2002 року працював викладачем-стажистом кафедри гігієни та екології. З грудня 2002 року по листопад 2005 року навчався в аспірантурі за спеціальністю «гігієна». У 2004 році закінчив інтернатуру на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького і отримав звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «загальна гігієна». У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Гігієнічне значення комбінованої дії нітрату натрію та хлориду кадмію з урахуванням вікових особливостей та характеру метаболізму». З 2007 року – доцент кафедри. З 2009 року – лікар-гігієніст першої категорії. У період з 2002-2010 роки науково-педагогічну діяльність поєднував з практичною роботою, працюючи за сумісництвом науковим співробітником лабораторії промислової гігієни у ДП НДІ медико-екологічних проблем МОЗ України. В даному закладі проводив санітарно-гігієнічну і токсиколого-гігієнічну оцінку лако-фарбових матеріалів та засобів побутової хімії та являвся членом експертної комісії по проведенню державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках. В 2011 році отримав вчене звання доцента.

Діяльність на кафедрі:

 • Відповідальний за навчально-організаційну роботу та електронні навчальні курси з навчальної дисципліни «гігієна та екологія» серед студентів стоматологічного, лікувального факультету та відділення молодших медичних та фармацевтичних фахівців на сервері дистанційного навчання БДМУ (moodle.bsmu.edu.ua).
 • Відповідальний за матеріальні цінності на кафедрі.
Діяльність в університеті:
 • Заступник декана стоматологічного факультету Буковинського державного медичного університету.
 • Голова комісії з соціального страхування та тимчасової втрати працездатності Буковинського державного медичного університету.
 • Член іміджевої політики університету (відповідальний за представлення університету в освітніх виставках, ярмарках, форумах).
 • Член ЦМК університету.
 • Член приймальної комісії університету (технічний склад).
 • Член Чернівецького обласного громадського об’єднання «Асоціація випускників БДМУ».
 • Член предметно-методичної комісії з дисциплін гігієнічного профілю.
 • Член організаційно-методичної комісії з підготовки молодших медичних і фармацевтичних фахівців.
 • Участь у проведені та перевірці незалежного тестового контролю, ККР, «Крок-1», «Крок-2» для студентів усіх курсів та спеціальностей.
Напрямки наукових досліджень: вивчення особливостей комбінованої дії ксенобіотиків з урахуванням вікових особливостей та характеру метаболізму; вивчення патогенезу селективної чутливості різних відділів неокортекса до ішемічно-реперфузійного пошкодження в щурів зі стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом

Основні наукові публікації:
Є автором та співавтором 63 науково-навчальних праць, з них 2 монографії, 5 навчальних посібників, 29 статтей, 1 патенту, 1 інформаційного листа, 1 галузевого нововведення, 19 тез.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email