В університеті засновано і видаються два часописи («Для вашого здоров’я» і студентський «Гіппократик») та 6 наукових журналів

 

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Спільний українсько-румунський  науковий журнал 

Заснований 2013 р. на кафедрі суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету.
 
Журнал виходить 2-4 рази на рік.

Країни: Україна, Румунія

Мови публікацій: українська, російська, англійська, французька       

Адреса видання: м. Чернівці,  вул. Героїв Майдану, 3, пов. 3, к. 20.

snim@bsmu.edu.ua

офіційна адреса видання: http://apsnim.bsmu.edu.ua/

У журналі висвітлюється широке коло гуманітарних питань з історії України, всесвітньої історії, етногенезу та традиційної культури народів світу (етнологія, народознавство), міжетнічних процесів у прикордонних зонах, археології, транскордонної співпраці між державами, сучасної української мови і літератури, історії медицини, народної медицини тощо.

Видання орієнтоване на співробітників вищих навчальних закладів, академічних інститутів, культурних установ. Електронний варіант журналу доступний для всіх читачів. 

Публікується у наукометричній базі даних “Наукова періодика України” Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського,  SCIARY WorlWide Elibrary (SUA), Central and Eastern European Online Library (Germany)Index Copernicus, Ulrichs Web, Google Scholar, Erih Plus, Scientific Indexing Services, eLibrary, Index of Turkish Education, Infobase Index, OAJI, World Cat, Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

 

Буковинський медичний вісник

Український науково-практичний журнал

Засновник і видавець:  Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Заснований у лютому 1997 року

Мова видання: українська, російська, англійська

Головний редактор: Т.М. Бойчук

Адреса редакції: 58002, Чернівці,  пл. Театральна, 2

Тел.: (0372) 55-37-54, 52-40-78   Факс: (0372) 55-37-54

e-mail: bmh@bsmu.edu.ua

Офіційний сайт: http://bmv.bsmu.edu.ua/

Архіви журналів: https://www.bsmu.edu.ua/files/BMV/

Включений до Ulrichsweb TMGlobal Serials Directory, наукометричних і спеціалізованих баз даних Google Scholar (США), Index Copernicus International (Польща), Scientific Indexing Services (США),Infobase Index (Індія), НБУ ім. Вернадського, “Джерело”

 

 

Клінічна та експериментальна патологія

Щоквартальний український науково-медичний журнал

Засновник і видавець:  Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Рік заснування: квітень 2002

Головний редактор В. Ф. Мислицький

Матеріали друкуються українською, російською та англійською мовами

Адреса редакції: 58002, Чернівці, пл. Театральна, 2, видавничий відділ БДМУ.

Тел./факс: (0372) 553754.

E-mail   myslytsky@gmail.com      vfmyslickij@bsmu.edu.ua

Архів журналів:  https://www.bsmu.edu.ua/files/KEP/

Індексований у міжнародних наукометричних базах: Academy (Google Scholar) Ukranian Research&Academy Network (URAN)  Academic Resource Index Research Bib, Index Copernicus International, Scientific Indexing Services, Включений до Ulrichsweb Global Serials Directory.

Електронні копії опублікованих статей передаються до Національної бібліотеки ім. В.В.Вернадського для вільного доступу в режимі on-line.  Реферати статей публікуються в “Українському реферативному журналі”, серія “Медицина”

 

Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина    

Щоквартальний медичний науково-практичний журнал

Засновники: Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» та Всеукраїнська громадська організація «Асоціація неонатологів України».

Видається з 2011 р.

Головний редактор – Знаменська Т.К.

Адреса для листування: 58002, Чернівці, площа Театральна, 2, Вищий державний навчальний заклад України  «Буковинський державний медичний університет» д.м.н., професору Годованець Ю.Д.

Контактні телефони:  +38(050)6189959

E-mail: neonatology@bsmu.edu.ua

Архіви журналу https://www.bsmu.edu.ua/files/NEONATAL/

Журнал включений у каталоги та наукометричні бази: “Українські наукові журнали”, Національна бібліотека імені В.І.Вернадського, “Международная редакция”, Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа “УРАН”, Open Journal Systems (OJS), Google Scholar, WorldCat, eLIBRARY, Science library index, Directory of Research Journals  Indexing, SmartPress, VuzLib, CrossRef

 

Всеукраїнський журнал студентів та молодих вчених “Хист”

Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених

Заснований: у 2000 році

Матеріали друкуються українською, російською та англійською мовами

Головний редактор: Бойчук Т.М.

Адреса редакції: 58002, Чернівці, пл. Театральна, 2, СНТ БДМУ.

Тел./факс: (03722) 3-52-62; (0372) 55-17-39. E-mail: snt@bsmu.edu.ua

Повнотекстова версія журналу представлена на сайті: http://bim.co.ua/

Архів https://www.bsmu.edu.ua/files/HIST/

Клінічна анатомія та оперативна хірургія

Науково-практичний медичний журнал

Засновником і видавцем журналу “Клінічна анатомія та оперативна хірургія”, є Буковинський державний медичний університет.

Заснований 2002 року

Видається 4 рази на рік

Головний редакторАхтемійчук Ю. Т.

Адреса: вул. Небесної сотні, 16В, кв. 32. г. Чернівці, 58029, Україна
Телефон: +380505531757
Email: topikabsmu@mail.ru

Архіви: http://kaos.bsmu.edu.ua/issue/archive

Офіційна сторінка http://kaos.bsmu.edu.ua/

У журналі публікуються оригінальні дослідження, аналітичні огляди, лекції та короткі повідомлення з актуальних питань клінічної (хірургічної, топографічної, рентгенологічної, вікової, мікроскопічної, типової, варіантної, ультразвукової, томографічної) анатомії; досягнення в галузі клінічної та експериментальної хірургії (нові методики експериментального моделювання хірургічних патологічних станів, обґрунтування раціональності і доцільності нових операційних доступів та прийомів, результати їх впровадження у клінічну практику); рецензії на монографії та підручники; статті, присвячені проблемам викладання у вищій медичній школі, пам’ятним та історичним датам, ювілеям тощо.

 

 
 

” width=”20″ height=”20″>

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email

Залишити відповідь