Кафедра педіатрії, неонатології та перинатальної медицини організована 25 січня 1995 року, у зв’язку з переходом на нову навчальну програму, яка передбачала розширене впродовж 5 років вивчення студентами педіатричних дисциплін.  Першою назвою кафедри була кафедра дитячих хвороб №2. 
На початку роботи до складу кафедри увійшли 8 співробітників: завідувач кафедри, к.мед.н., доцент Нечитайло Ю.М., к.мед.н. Лоскутова І.Є., к.мед.н. Каланча Р.І., к.мед.н. Сорокман Т.В., асистенти: Тимощук В.В., Макарова О.В., Мельничук Л.В., Попелюк Н.О. На кафедрі викладалися  дисципліни: пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за здоровими та хворими дітьми, дитячі хвороби для студентів 6 курсу медичного факультету та 3-4 курсів медсестринського факультету, велася підготовка лікарів-інтернів. 
 
У зв’язку з реорганізацією та перейменуванням кафедри у 2000 році з новою назвою «Кафедра пропедевтики дитячих хвороб» відбулися певні зміни у штатному розкладі та у переліку дисциплін викладання.
 
Склад кафедри поповнився новими  викладачами: к.мед.н. доцентом Фокіною С.Є., к.мед.н. доцентом Шкробанцем І.Д., к.мед.н. доцентом Ковтюк Н.І., к.мед.н. доцентом Безруком В.В., к.мед.н. доцентом Нечитайло Д.Ю., к.мед.н. Хільчевською В.С., к.мед.н. Стринадко М.М., к.мед.н. Буряком О.Г., к.мед.н. Годованець О.С.. На кафедрі з успіхом працювали асистенти-сумісники: Міхєєва Т.М., Сусак І.І., Долженко О.Г. та Мігалчан А.Б.
 
У 2004 році кафедра залучилася до англомовного навчання студентів, а з 2007-2008 навчального року – перейшла до викладання дисциплін за вимогами Болонського процесу.
 
Співробітниками кафедри приділяється значна увага підготовці навчально-методичних матеріалів. За роки існування кафедри видано 1 підручник та 12 навчальних посібників, зокрема: «Невідкладна долікарська допомога дітям», «Органи дихання у дітей», «Серцево-судинна система у дітей», «Травна система у дітей», «Нутріціологія дитячого віку», «Робочі класифікації дитячих хвороб», «Гельмінтози у дітей» та інші. 
На кафедрі проводиться також післядипломна освіта лікарів з фаху «Неонатологія» в інтернатурі, на курсах спеціалізації та передатестаційному циклі. Здійснюється підвищення кваліфікації лікарів на циклах тематичного удосконалення, інформації та стажування, у тому числі, неонатологів, акушерів-гінекологів, педіатрів, дитячих хірургів, анестезіологів, лікарів загальної практики сімейної медицини та лікарів швидкої допомоги з напрямку перинатальної медицини в рамках міждисциплінарної інтеграції. 
 
З вересня 2011 року у зв’язку з реорганізацією та введенням курсу післядипломної освіти фахівців з неонатології та перинатальної медицини, відбулося перейменування кафедри, яка отримала відповідну назву «Кафедра педіатрії, неонатології та перинатальної медицини».
 
 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email

Залишити відповідь