Кафедра загальної біології (тепер кафедра медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки) організована в листопаді 1944 року. Спочатку навчальний процес проводився на базі Чернівецького державного університету, оскільки кафедра не мала власного приміщення. Перші два роки очолював кафедру і читав лекційний курс доцент державного університету І.Ф. Андрєєв. Лабораторні заняття проводили асистенти Т.Г. Гуменюк, І.І. Кан, П.І. Літвінова. У 1945-46 pp. у складі кафедри відбулися кадрові зміни. На посаду завідувача Міністерство охорони здоров’я УРСР призначило кандидата біологічних наук М.М. Зотіна, який до цього працював у Харківському медичному інституті. У 1949 році на кафедру прийшла А.М. Яковлєва, яка раніше працювала асистентом кафедри гістології медичного інституту.

За час роботи в інституті М.М. Зотін розробляв питання біології геогельмінтів та найпростіших. У 1965 році за його редакції виходить праця “Роль патогенной фауны при хронической дизентерии у детей”. Наукова робота Т.Г. Гуменюк “Роль рынков г. Черновцы в эпидемиологии гельминтозов” мала не тільки епідеміологічний, а й екологічний напрямок. Екологія гельмінтозів знайшла своє віддзеркалення у вивченні ролі зовнішнього середовища в поширенні паразитичних червів у закритих дитячих колективах. Ці роботи мали велике практичне значення. Рекомендації, що випливали з наукових пошуків, були спрямовані на вдосконалення дегельмінтизації та девастації. У наступні роки колектив кафедри продовжував розробляти цей науковий напрямок.

М.М.Зотін, який очолював кафедру з 1946 до 1962 pp., приділяв значну увагу організації навчального процесу і наукової роботи. Одночасно він також виконував обов’язки заступника директора Чернівецького медичного інституту.

З 1945 по 1982 рік асистентом кафедри працювала досвідчений педагог і професійний паразитолог Т.Г. Гуменюк. Асистент Т.Г. Гуменюк 1961 року в Москві на кафедрі всесвітньо відомого академіка-паразитолога К.І. Скрябіна блискуче захистила кандидатську дисертацію на тему: “Роль води, ґрунту та овочів в епідеміології аскаридозу та трихофельозу в умовах м.Чернівці” та отримала схвальні відгуки широкого наукового загалу. До сьогоднішнього дня викладачі кафедри та студенти широко використовують у своїй практичній роботі методичні матеріали, розроблені і впроваджені у навчальний процес свого часу кандидатом біологічних наук Гуменюк Т.Г.

У червні 1957 p. полишила кафедру асистент О.О. Лобинцева, і на вакантну посаду обрали А.Ф. Ізмайлова, який закінчив Чернівецький держуніверситет і до цього працював на посаді старшого лаборанта.

У 1962 p. завідувачем кафедри обирають доцента А.М. Яковлєву. Вона домагалася активної участі студентів у поширенні наукових знань. Основним напрямком наукових робіт кафедри було вивчення гельмінтофауни людини, свійських і диких тварин та шляхів поширення гельмінтів у Чернівецькій області. Доцент А.М. Яковлєва не призупиняла роботи з вивчення панцирних молюсків і стала провідним фахівцем цієї галузі в колишньому СРСР. У 1951p. вона завершує кандидатську дисертацію “Панцирные моллюски морей СССР”, а в 1952 p. виходить її монографія “Панцирные моллюски морей СССР”.

У 1965-1968 pp. асистентами на кафедрі працювали В.О. Кривошеєв, П.А. Харченко, у 1966 p. асистентами обирають В.П.Пішака, в 1968 p. – С.О.Приймак (Котову), а в 1969 p. – М.Г. Поливоду. У 1975 p. на кафедру зараховують асистентами кандидата біологічних наук М.П. Горобець, у 1977 p. – кандидата біологічних наук Т.Є. Дьякову. З 1974 року кафедру очолює член-кореспондент НАПН України, заслужений працівник народної освіти України, ректор Буковинської державної медичної академії, доктор медичних наук, професор Василь Павлович Пішак.

У 1971 році В.П. Пішак захистив кандидатську дисертацію на тему: “Вміст калію, натрію, кальцію, магнію, хлору та заліза в біологічних середовищах при хронічному гепатиті та цирозі печінки”, а 1985 року – докторську дисертацію на тему: “Функціональні зв’язки епіфіза та нирок у хребетних”.

У розпорядженні кафедри приміщення загальною площею 1061,5м2, зокрема 6 навчальних кімнат, комп’ютерний клас, 2 лабораторії, лекційна зала на 180 місць, кімнати лаборантів, асистентські, кабінети доцентів, кабінет завідувача кафедри і бібліотека, матеріальна, віварій тощо.

Колектив кафедри працює над впровадженням у практику методів хронодіагностики та подальшого вивчення механізмів регуляції біологічних ритмів.

Наказом МОЗ України в 1998 році кафедра медичної біології, паразитології та генетики Буковинської державної медичної академії призначена опорною і була організатором неодноразових нарад завідувачів профільних кафедр медичних ВНЗ України, які проведені на базах Буковинського державного медичного університету, Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, Одеського національного медичного університету, Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава).

За ініціативи завідувача кафедри на базі Буковинської державної медичної академії в жовтні 2002 року (вперше в Україні) відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасні аспекти хронобіології ї хрономедицини”, на якій розглянуто загальні питання хроноритмології, сучасні напрямки хронотерапії, хронодіагностики, хронотоксикології та вікові аспекти хронофізіології. З доповідями виступили провідні вчені Буковини, Києва, Харкова, Москви, Санкт-Петербурга та інших міст.

Колектив кафедри був організатором низки інших наукових конференцій, зокрема: “Хронобіологія та хрономедицина: теоретичні та клінічні перспективи” (2006), “Прискорене старіння: механізми діагностики, профілактика” (2008).

Тривалий час на кафедрі проводяться наукові дослідження з визначення ролі шишкоподібного тіла в регуляції хроноритмів функції нирок у філогенезі хребетних та в різні вікові періоди. Останнім часом започатковано новий напрямок наукових досліджень – хронобіологічні аспекти адаптації організму до дії несприятливих екологічних чинників низької інтенсивності.

КОНТАКТИ:

58022, м.Чернівці, вул. Ю.Федьковича, 15

Телефон: (0372) 53-30-21

http://biology.bsmu.edu.ua
 
 
 
 
 
 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email

Залишити відповідь