Лікувальний факультет 

Лікувальний факультет  створено  у  1931  році.  Упродовж 1931–2001 років своєї діяльності він відомий як:

  • лікувальний факультет Київського виробничо-медичного інституту (1931–1936);
  • лікувальний факультет  2-го  Київського  державного медінституту (1936–1944),
  • лікувальний факультет   Чернівецького   державного медінституту (1944–1997),
  • лікувальний факультет Буковинської державної медакадемії (1997– 2001).

                                                  У 2001 році замість лікувального в академії створено такі медичні факультети:

Медичний факультет № 1 (декан – професор Т.М. Бойчук) для підготовки лікарів за держзамовленням

Gallery with ID 33 doesn't exist.

Медичний факультет № 2 (декан – доцент В.Г. Глубоченко) для підготовки лікарів із числа іноземних та вітчизняних студентів на платній основі (за контрактом)

Медичний факультет № 3 (декан – доцент В.П. Польовий) для підготовки педіатрів  і медичних психологів

          Медичний факультет № 4 (декан – професор Т.В. Сорокман) для підготовки медичних сестер  і клінічних лаборантів з вищою освітою

Відділення молодших медичних фахівців (Медичний факультет № 4)

Наступна реорганізація медичних факультетів відбулася з реорганізацією у 2005 році Буковинської медакадемії у Буковинський державний медичний університет.

В 1975 році  був  створений  і  діяв  упродовж  1975–1989 років педіатричний факультет Чернівецького державного медінституту.

Педіатричний факультет

У 1987 році педіатричний факультет ліквідовано. Продовжено заняття до закінчення і випуску педіатрів на 5 і 6 курсах. Останній випуск педіатрів відбувся 1989 року. На базі ліквідованого факультету (науковці і матеріальне оснащення) відкрито педіатричний факультет у Луганському медінституті.

Підготовку лікарів-педіатрів знову поновлено окремими групами у складі 1-го медичного факультету у 1998 році, а 2001 року створено медичний факультет № 3 для підготовки лікарів-педіатрів та медичних психологів.

Стоматологічний факультет

Стоматологічний факультет. Створено як окремий факультет у 2008 році з дозволу МОЗ України (лист за  №  01–22 / 1244  від  22.07.2008 р.). Факультет має ІV рівень акредитації і ліцензію АВ № 395860 МОН України від 11.07.2008 року на підготовку фахівців за спеціальністю 7.110106 «Стоматологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», «Магістр» із строком навчання п’ять років. Деканом факультету призначено доктора меднаук, професора В.В. Білоокого. Групи студентів для навчання стоматології набрано 2006 р. у складі медичного факультету № 1. Перший випуск лікарів-стоматологів відбувся 2011 року. На факультеті навчається понад 600 студентів.

Навчально-лікувальний центр БДМУ

              На вулиці Марка Вовчка у будинку № 2 навесні 2011 року відкрито новий навчально-лікувальний центр БДМУ, який є базою кафедри терапевтичної та ортопедичної стоматології. У цьому центрі розпочала роботу стоматологічна клініка, в якій лікарі-стоматологи удосконалюють свої знання, надаючи безкоштовно стоматологічну допомогу пенсіонерам, інвалідам, ветеранам та малозабезпеченим категоріям чернівчан. Отримано відповідну ліцензію. На капітальний ремонт і реконструкцію будівлі центру та оснащення його сучасним стоматологічним обладнанням витрачено понад 2 млн. гривень із власного бюджету БДМУ.

Фармацевтичний факультет

 Створено у серпні 2004 року з очною та заочною формами навчання. Деканом факультету від його заснування є декан доцент П.В. Присяжнюк. Факультет здійснює підготовку фахівців за спеціальностями «Фармація» та «Клінічна фармація» з отриманням диплома і звання «клінічний провізор» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» або «спеціаліст» та «провізор»  освітньо-кваліфікаційного  рівня  «спеціаліст».  На  факультеті  навчається  понад  500  студентів  денної  форми   навчання   і більше 200 студентів заочної форми навчання. Перший випуск клінічних фармацевтів відбувся 2009 р.

Факультет підвищення педагогічної майстерності

1969 рік – створено факультет підвищення педагогічної майстерності. Заняття на факультеті стають обов’язковими для молодих викладачів та науковців. До проведення занять запрошуються видатні вчені та педагоги з Києва, Москви та інших наукових і культурних центрів України, СРСР. Тривалий час незмінним деканом цього позаштатного, але авторитетного підрозділу інституту залишалася засновниця факультету Заслужений діяч науки України, доктор меднаук, професор, завідувач кафедри факультетської терапії, талановитий вчений-гастроентеролог Олена Іларіонівна Самсон (1921–1997). Олена Іларіонівна сама була чудовим педагогом, майстром педагогічної справи. Вона понад 20 років очолювала наукове товариство терапевтів Буковини, виховала 5 докторів та 21 кандидата медичних наук. Обрана Почесним громадянином міста Чернівці

У 1997 році,  з  початком  навчання  студентів  на  контрактній  основі, у складі лікувального факультету створено два відділення: 1-ше (для підготовки лікарів за держзамовленням) і 2-ге (для підготовки лікарів на контрактній основі). Деканом факультету призначено доктора біологічних наук професора В.Ф. Мислицького, а відділення факультету очолювали помічники декана.

Факультет післядипломної підготовки

 Відкрито восени 2003 року. Перший декан-професор О.С. Полянська. На факультеті проходять післядипломну підготовку лікарі всіх  фахів,  стоматологи  та  фармацевти.  У складі факультету діють: інтернатура для первинної спеціалізації лікарів (25   спеціальностей);   магістратура   (25   спеціальностей);   аспірантура    (27 спеціальностей); докторантура (6 спеціальностей); клінічна ординатура (14 спеціальностей). Для стоматологів діє інтернатура і магістратура. Фармацевти  навчаються  в  інтернатурі  за   фахом   «Загальна   фармація». На факультеті навчається понад 750 інтернів і майже 2500 лікарів-слухачів.

Медичний коледж у складі університету створено 2013 року для підготовки молодших медичних і фармацевтичних фахівців.

Так в університеті реалізовано ступеневу систему медсестринської та фармацевтичної освіти: від молодшого спеціаліста до бакалавра і магістра.

Станом на 1 вересня 2015 року у складі ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» створено і діють сім факультетів, в їх числі:

Медичний факультет № 1. Створено 2001 року для підготовки лікарів за спеціальністю: «Лікувальна справа». На факультеті навчається понад 1500 студентів за державним замовленням та на контрактних умовах.

Медичний факультет № 2. Створено 2001 року для підготовки вітчизняних і іноземних лікарів на контрактних умовах за спеціальністю «Лікувальна справа» з українською мовою навчання. На факультеті навчається понад 1500 студентів.

Медичний факультет № 3. Створено 2011 року для підготовки іноземних лікарів з англійською мовою навчання за спеціальностями «Лікувальна справа» і «Педіатрія». На факультеті № 3 навчаються більше 1000 студентів з 32 країн (з Індії, Африки, Західної Європи, країн Американського континенту).

Медичний факультет № 4. Створено 2012 року для підготовки лікарів педіатрів та медичних психологів. У складі факультету діє відділення підготовки за спеціальностями «Сестринська справа» з отриманням диплома бакалавра медицини за фахами «медсестра-бакалавр», «медсестра-магістр» та «Лабораторна діагностика».

Відповідно до рішень Державної акредитаційної комісії Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» отримав ліцензії на освітню діяльність з підготовки фахівців:

  • на медичних факультетах № 1, 2, 3, 4 – за спеціальностями «Лікувальна справа» і «Педіатрія» з правом отримання диплома лікаря освітньо- кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр» та «Медична психологія» з отриманням диплома лікаря-психолога освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»;
  • на стоматологічному факультеті – за спеціальністю «Лікар- стоматолог» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр»;
  • на фармацевтичному факультеті – за спеціальностями «Клінічна фармація» з правом отримання диплома провізора клінічного освітньо- кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр» та «Фармація» (денна і заочна форма навчання) з отриманням диплома провізора освітньо- кваліфікаційного рівня «спеціаліст»;
  • на медичному факультеті № 4 ведеться також підготовка за спеціальностями «Сестринська справа» з отриманням диплома медичної сестри-магістра або бакалавра та «Лабораторна діагностика» з отриманням диплома бакалавра медицини;
  • у   медичному   коледжі   БДМУ   –   навчаються   за   спеціальностями «Сестринська справа» кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та «Фармація» кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».
 
 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email

Залишити відповідь