2005 року   Розпорядженням  Кабміну  України  №  46-р  від 02.03.2005 року і наказом МОЗ України № 110 від 15.03.2005 року Буковинську державну медичну академію реорганізовано у Буковинський державний медичний університет (БДМУ).

1 вересня 2005 рік розпочато впровадження у навчальний процес вимог Болонської декларації, яку від імені Уряду України підписав 2005 року Міністр освіти і науки С.М. Ніколаєнко. Згідно з наказом МОЗ України № 52 від 31.01 2005 року в медичних вишах України навчання студентів за спеціальністю «Лікувальна справа» з 01.09.2005 р. здійснюється за новим навчальним планом, який розроблено згідно з вимогами Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS), що орієнтована на визнання навчальних досягнень студентів незалежно від місця навчання.

2007 року (23–25 жовтня) – на базі університету проведено Перший національний конгрес: «Розвиток медсестринської справи в Україні». Прийнято резолюцію, в якій визначено основні напрямки розвитку медсестринської справи в Україні відповідно до сучасних умов з урахуванням як вітчизняного, так і зарубіжного досвіду.

2010 рік створено Асоціацію випускників університету. Асоціація організовує і підтримує тісні зв’язки з усіма випускниками університету. Випускники БДМУ створили міжнародну мережу спілкування для обміну своїм практичним та життєвим досвідом. Вони також сприяють та допомагають у працевлаштуванні випускникам своєї рідної Альма – Матер.

2011 рік науковцями університету (професор О.С. Федорук) на базі урологічного центру Обласної лікарні швидкої медичної допомоги створено Обласний центр ендоурології та літотрипсії.

Цього ж року навесні на базі хірургічного відділення Обласної клінічної лікарні відкрито Обласний центр малоінвазивної хірургії та гінекології. Керівництво центром покладено на завідувача кафедри факультетської хірургії БДМУ професора І.Ю. Полянського.

2011 року вступив у дію навчально-лікувальний центр стоматологічного факультету «Університетська стоматологічна клініка». Центр отримав ліцензію на право надання стоматологічної допомоги. Окрім навчання студентів та інтернів, у центрі отримують безкоштовну стоматологічну допомогу ветерани війни і малозабезпечені громадяни міста  й області.

2011 року в університеті започатковано систему дистанційного навчання. Розробляються і впроваджуються дистанційні технології підтримки навчального процесу. Створено освітньо-інформаційний простір на базі середовища «MODLE» із загальним об’ємом навчально-методичної інформації 60 ГБ.

Започатковано читання ОН-ЛАЙН лекцій.

2011 рік видрукувано перші номери науково-практичного журналу «Неонатологія, хірургія, та перинатальна медицина». Засновник – БДМУ спільно із Асоціацією неонатологів України.

2012 рік створена і почала діяти єдина мережа веб-сайтів закладів охорони здоров’я Чернівецької області.

2012 рік відкрита навчально-виробнича аптека «Університетська». Аптека має ліцензію на виробництво лікарських засобів та роздрібну торгівлю ліками. Вона знаходиться поруч з кафедрою фармації і використовується для проведення практичних занять зі студентами фармацевтичного факультету і медколеджів.

2012 рік у вересні університетський стоматологічний центр отримав ліцензію МОЗ України на медичну практику. Розширилося використання центру для практичних занять студентів та навчання лікарів-інтернів стоматологічного факультету. Центр став базою удосконалення лікарів- стоматологів факультету післядипломної освіти БДМУ. У центрі надається стоматологічна допомога мешканцям Чернівців та області.

2012 рік відповідно до ст. 30 та ст. 63 Закону України «Про вищу освіту» в університеті створено і почав діяти перший Навчально-практичний центр первинної медико-санітарної допомоги (НПЦ ПМСД). Навчально-практичні центри створені на базі амбулаторій загальної практики – сімейної медицини в селах Коровія Глибоцького району (2012) та Бояни Новоселицького району (2013). Вони використовуються для надання ефективної медичної допомоги мешканцям сіл та для практичних занять студентів і лікарів-інтернів із загальної практики – сімейної медицини.

2012 рік створено навчально-науково-виробничий комплекс університету з Ковельським медичним коледжем, який готує фахівців таких профілів: лікувальна справа, медсестринська справа, акушерська справа, фармація. Продовжується творення таких комплексів із Кам’янець- Подільським та Чортківським медичними коледжами.

2013 рік на базі офтальмологічного відділення міської лікарні № 2 та кафедри офтальмології БДМУ ім. Б.Л. Радзіховського (завідувач професор Я.І. Пенішкевич) створено міський функціональний Центр нейрон дегенеративних захворювань ока. Центр надає висококваліфіковану офтальмологічну допомогу хворим і є базою для практичних занять лікарів інтернів.

2013 рік журнал «Клінічна та експериментальна патологія» зареєстровано як електронний інформаційний ресурс під № 1 у Державному агентстві з питань науки, інновацій та інформатизації України.

2013 рік у БДМУ розпочато видання наукового журналу (головний редактор професор В.І.Паньків) «Міжнародний ендокринологічний журнал».

2014 рік у видавництві «Укрмедкнига» вийшла з друку монографія «Талотоксикози»    (автори    А.М. Сердюк,    Д.Д. Зербіно,     В.І. Білоус,  В.В. Білоус).     У монографії висвітлено і обґрунтовано причини виникнення, прояви і окремі наслідки масового талієвого отруєння мешканців м. Чернівці та його околиць, яке розпочалося у 1988 році і відоме у світі, як «Чернівецька хімічна хвороба». Монографія є наслідком 25-річних досліджень цієї трагедії та інших талієвих інтоксикацій науковцями Чернівецького та Львівського медуніверситетів при участі Національної академії медичних наук (НАМН) України. Всебічно досліджено і описано симптомокомплекс талієвих інтоксикацій різного ґенезу, якому автори надали назву «Талотоксикози». Висвітлено причини та наслідки двох масових кримінальних талієвих отруєнь, які були скоєні у Львові та Києві.

2014 рік започатковано випуск щоквартального наукового журналу«Актуальні питання суспільних наук та історії медицини». У червні видрукувано перший примірник журналу. Журнал є першим науковим виданням в Україні, в якому передбачено друк наукових та науково- популярних статей з історії медицини. Журнал засновано у 2013 році кафедрою суспільних наук та українознавства Буковинського медуніверситету (всього видрукувано чотири номери). У липні 2015 року журнал перереєстровано як спільне українсько-румунське видання Буковинського (Україна) і Сучавського (Румунія) медуніверситетів. У лютому 2015 року видрукувано перший спільний українсько-румунський номер журналу

2015 рік в університеті розроблено і запроваджено в дію електронну систему навчання та контролю. Програмісти розробили «Електронний журнал», в якому викладачі зазначають оцінки та пропуски занять. Контролювати успішність і пропуски занять через Інтернет можуть як деканиі студенти, так і їх батьки в Україні та за її межами (наприклад, у Молдові, Індії, Фінляндії, країнах Африки тощо).

Жовтень 2015 року Вищий державний навчальний заклад України (ВДНЗУ) «Буковинський державний медичний університет» нагороджений Дипломом І ступеня у номінації «Інновації у створенні системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти» на VII Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті».

2015 рік започатковано з ініціативи ректора професора Т.М. Бойчука створення ОН–ЛАЙН поліклініки, як структурного підрозділу університету. Віртуальна поліклініка БДМУ стає першим в Україні небізнесовим проєктом при державному виші. Мета проєкту – наблизити високопрофесійну спеціалізовану медичну допомогу до мешканців Буковини та зробити її для них максимально доступною.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email

Залишити відповідь