Тест

ТЕСТ — сукупність запитань, які переважно вимагають однозначної відповіді, укладена за певними правилами та процедурами; передбачає попередню експериментальну перевірку й відповідає таким характеристикам ефективності, як валідність і надійність.

У педагогіці Т. називають специфічну уніфіковану форму контролю знань і навичок. Термін почали використовувати в зарубіжній методиці для позначення будь-якого контрольного завдання як синонім до поняття «контрольна робота», «опитування», «залік», «екзамен». Американські тестологи визначають дві групи Т.: об’єктивні та суб’єктивні. В об’єктивних Т. правильність відповіді визначається за допомогою ключа відповідей; у суб’єктивних — оцінка випливає з оцінювальних суджень експертів.

У вітчизняній і російській методиці термін «об’єктивний Т.» і «суб’єктивний Т.» не використовують, а термін «Т.» уживають у вузькому значенні — «розташований за певними вимогами комплекс завдань, які пройшли попередню апробацію, дають можливість виявити в тестованих ступінь компетенції, результати якої оцінюються відповідно до попередньо визначених критеріїв» (Б. А. Глухов). Головна відмінність Т. від контрольної роботи полягає в тому, що він передбачає вимірювання. Іншою важливою особливістю є те, що Т. проходять процедуру стандартизації.

Т., як правило, складається з двох частин: інформаційної та операційної. Інформаційна частина містить ясно й просто сформульовану інструкцію та приклади правильного виконання завдань. Операційна частина складається з певної кількості завдань або запитань. Залежно від критеріїв визначають такі види Т. (зразок однієї з класифікацій):

 1. За метою використання:
  а) тест загальних умінь;
  б) тест успішності;
  в) діагностичний тест;
  г) тест визначення здібностей.
 2. За характером здійснення контролю:
  а) тест поточного контролю успішності;
  б) тест проміжного контролю успішності;
  в) тест підсумкового контролю успішності.
 3. За спрямованістю тестових завдань:
  а) дискретний;
  б) інтегральний, або глобальний.
 4. За подібністю до норм або критеріїв:
  а) нормативно зорієнтований;
  б) критеріально зорієнтований.
 5. За формальними ознаками (за структурою та способом оформлення тесту):
  а) з вибором однієї чи кількох правильних відповідей;
  б) на встановлення відповідності (утворення логічних пар);
  в) відкриті завдання з короткою чи розгорнутою відповіддю.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email