АЛЕКСЄЄНКО Олександр Васильович

Завідувач кафедри госпітальної хірургії в 1983-2002 pp., професор

Народився 13 березня 1939 року в с. Баладек Туруго-Чумиканського району Ха­баровського краю (Росія).

Навчання: У 1962 році закінчив Хабаровський медичний інститут.

Працював: До 1972 року працював практичним хірургом на посаді ординатора та завідувача відділення Хабаровської крайової лікарні.

З 1972 по 1979 pp. — старший науковий співробітник відділення торакальної хірургії Ялтинського Н/ІТ фізичних методів лікування та медичної кліматологи.

У1970 році захистив кандидатську дисертацію: «Об использовании местной гипотермии при некоторых оперативних вмешатель­ствах на почках в условиях «сухого» операционного поля — при полной блокаде внутрипочечного кровообращения», а в 1981-му — докторську «Хирургическое ле­чение больных с распространенными формами хронических нагноительных забо­леваний лёгких». У1979 році обраний на посаду доцента з курсу торакальної хірургії Чернівецького медичного інституту. У 1985 році присвоєно звання професора.

Напрями наукових досліджень: Розробка та впровадження внутрішньотканин-ного електрофорезу. Хірургічна корекція шлунково-стравохідного рефлексу. Хірур­гічне лікування захворювань легень та середостіння.

Член Української академії наук.

Автор 184 наукових праць, зокрема, навчальних посібників: «Хірургічне лікування гриж стравохідного отвору діафрагми» (1996), «Вади розвитку легенів» (1996), «По­шкодження грудей» (1997); монографії «Внутритканевой электрофорез» (1991), 6 винаходів.

Підготував 2 докторів та 8 кандидатів наук.

Праці: Лечение острых абсцессов легких с использованием внутритканевого электрофореза // ВХ. 1983. Т. 131, № 10 (співавт.); Оптимизация лечебных мероприятий в гнойной хирургии на принципах физиотерапии // 4-й съезд физиотерапевтов и курортологов УССР: Тез. докл. Ч. 1. О., 1985 (співавт.); Внутритканевый электрофорез. Чц., 1991; Грижі стравохідного отвору діафрагми. Чц., 1999 (співавт.).

Літ.: Ювілеї. Алексєєнко Олександр Васильович // БМВ. 1999. Т. 3, № 1.

 
 
 
 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email