Афіліація

«Що таке афіліація? Чому вченим важливо правильно оформлювати свої дані під час публікації в журналах, які індексуються в базах даних Scopus та Web of Science?»

П
ісля того, як українські науковці стали активніше публікувати свої роботи в зарубіжних журналах, що індексуються міжнародними наукометричними платформами, поняття афіліація стало популярним у дослідницькому просторі.

З англійської мови
«Affiliation» означає «приналежність», «приєднання», «встановлення зв’язку». Афіліація це відомості про установу, які вказані в метаданих публікації дослідження як місце офіційного працевлаштування автора та визначають належність автора та проведеного ним дослідження до цієї установи.

Здебільшого, у науковому контексті, воно означає інформацію про
автора.

Які дані має містити афіліація?

Прізвище, ім’я, по батькові автора. Дані про організацію, де працює вчений. Факультет, підрозділ. Місто. Поштовий індекс. Країна. Послідовність цієї інформації може бути різною. Кожне  видання саме визначає, що за чим повинно йти.

Щоб правильно оформити афіліацію, краще написати це питання в
редакцію журналу

Значення афіліації. Афіліація в наукових публікаціях повинна бути представлена так, щоб її можна було легко і точно розмітити і обробити автоматичними засобами, як і всі інші найважливіші елементи статті.

Для наукометричних баз даних афіліація є важливою ознакою публікаційної активності вченого і наукових закладів, відіграє значущу роль під час фінансування ЗВО та досліджень. Вона допомагає визначати успішність організації та її співробітників, а також запобігти втраті статті з розповсюдженим прізвищем. У міжнародних виданнях, на відміну від вітчизняних журналів, які рідко практикують відкриті дані про автора та наукові організації, ця культура навпаки розповсюджена. Бази даних відмовляються індексувати статті, де не вистачає цієї інформації.

Також афіліація важлива для рейтингу журналів, адже чим більше в журналі публікується вчених з різних країн, тим краще це для видання. Якщо в статті не буде вказано приналежність до ЗВО чи країни, де проводилось дослідження, це може негативно вплинути на перерахунок показника журналу, індексу Гірша вченого, ЗВО.

Важливі поради щодо оформлення афіліації вченого.

Назву своєї організації беріть з основного сайту, її Статуту. Самостійний переклад може призвести до негативних наслідків.

Уникайте абревіатур, скорочень.


Розділяйте комами всі частини афіліації.


В англомовних правилах
всі важливі слова в назві установи, підрозділів потрібно писати з великої літери.

У разі, якщо автор проводив роботи у двох організаціях (наприклад,  постійне місце роботи та місце виконання проєкту), то потрібно вказати через  інтервал відомості про другу організацію, якщо дослідження проводилися не  лише на своїй постійній роботі. Це називається подвійна афіліація.

Згідно Статутe Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту затвердженого наказом ДСНС від 18.02.2020 No141 повне найменування англійською мовою : Institute of Public Administration and Research in Civil Protection;  скорочене найменування англійською мовою: «IPA RCP». Address : 18, Rybalska St., Kyiv, Ukraine, 01011

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email