Архівні документи, Паспорт 2-го Київського медичного інституту
 
       У 2014 році виповнилося 70 років діяльності Буковинського державного медичного університету, а у 2021 році університет буде святкувати 90-річчя від дня свого заснування як вищого навчального закладу. Так склались обставини, що столичний вищий медичний навчальний заклад — 2-й Київський державний медичний інститут — залишився поза увагою дослідників історії медицини України.
       Про навчальний заклад немає згадки ні в енциклопедіях, ні в довідниках, і навіть у Національному музеї медицини України.
       Між іншим, у державному архіві міста Києва міститься «Паспорт 2-го Киевского государственного медицинского института» від грудня 1939 року, а в архівах Київської обласної клінічної лікарні зберігається «Историческая записка к 85-летнему юбилею Первой Советской больницы 1862–1947 годы» (опис № 1, Од. збер. № 19), в яких достатньо висвітлена історія відкриття та діяльності цього вищого медичного навчального закладу, славні традиції якого нині продовжує Буковинський державний медичний університет.
 
Титульна сторінка у
Паспорт 2-го Київського медичного університету
Паспорт 2-го Київського медичного університету
Історічні дані
Постанова Ради Народних Комісарів УСРР № 1049 від 16.07.1936 року «Про реорганізацію Київського виробничо-медичного інституту у 2-й Київський державний медичний інститут з лікувальним факультетом»
Постанова Ради Народних Комісарів УСРР      № 1049 від 16.07.1936р. 

Пояснювальна частина
Ректорат інституту
Партійні керівники інституту
Кафедра марксизму-ленінізму
 
Кафедра фізичної культури
 
Військово-санітарна кафедра та кафедра іноземних мов
 
Кафедра фізики та Кафедра загальної анатомії
Кафедра анатомії людини
 
Кафедра органічної хімії
Кафедра неорганічної хімії
Кафедра біологічної хімії
Кафедра гістології та Кафедра фізіології
 
Кафедра мікробіології
 
Кафедра фармакології та Кафедра патологічної анатомії
Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб
 
 
Кафедра загальної хірургіїргії та Кафедра топографічної анатомії
 
Кафедра загальної гігієни
 
Кафедра факультетської терапії
 
Кафедра факультетської терапії
 
Кафедра акушерство та гінекології
 
Кафедра акушерства та гінекології
 
План кафедри акушерства та гінекології
 
Кафедра шкіро-венеричних хвороб
Кафедра нервових хвороб
Кафедра нервових хвороб
 
Кафедра інфекційних хвороб
Кафедра інфекційних хвороб
 
Кафедра офтальмології
 
Кафедра госпітальної хірургії хірургії
 
Кафедра дитячих хвороб
Кафедра госпітальної терапії
 
Кафедра соціальної гігієни та кафедра психіатрії
Кафедра судової медицини
Перелік клінік інституту
 
Відмінники навчання
 
Відмінники навчання
 
Показник зростання кількості студентів в інституті
 
Витрати на одного студента
 
Забезпечення студентів стипендіями у 1939 році
 
Культурно-побутові умови студентів
 
Кількість студентів у 1939-1940 н.р.
 
Склад студентів по віку та національністі
Академічна підготовка для вступу в інститут
 
Успішність студентів
Прийом нових студентів та кількість студентів, що завершили навчання
Склад аспірантів
Наукові роботи
 
Список професорсько-викладацького складу
 
       
     
 
 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email

Залишити відповідь